Low FODMAP dieet

Low FODMAP dieet

Het Low FODMAP dieet is een nieuwe behandeling bij het prikkelbare darm syndroom. Het prikkelbare darm syndroom (PDS) is de meest voorkomende chronische darmstoornis. Het Low FODMAP dieet is een nieuwe behandeling waarbij 75% van de deelnemers aanzienlijke minder klachten ervaart.

Het is vaak erg lastig om er achter te komen waar PDS vandaan komt. Men denkt dan aan bepaalde voedingsmiddelen, darm- of maaginfecties en stress. Wanneer je naar de huisarts of specialist gaat, wordt meestal gekeken of je last hebt van een infectie, allergie, of andere aandoening in de maag of darm. Is dat niet het geval, dan stelt men de diagnose ‘Prikkelbare Darm’.

In samenwerking met fodmap-dieet.nl kunt u behandeld worden op mijn praktijk.

Op de Monash universiteit van Melbourne hebben dr. Sue Shepherd en dr. Peter Gibson het FODMAP-arm dieet ontwikkeld.

FODMAP 2

Het dieet, dat strikt gevolgd moet worden, sluit een aantal voedingsmiddelen uit (FODMAP arm dieet) waarna gekeken wordt welke voedingsmiddelen klachten geven. Uit hun onderzoeken, en inmiddels vele andere, blijkt dat bij maar liefst 75% van alle deelnemers aan het dieet, de klachten afnemen of zelfs verdwijnen.

De behandeling

FODMAP 3

FODMAP is een afkorting, waarbij elke letter voor een groep koolhydraten staat waarbij uit onderzoek is gebleken dat die voor klachten zorgen. De letterlijke betekenis van FODMAP is: Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols. In het Nederlands: fermenteerbare oligo-, di- en monosacchariden, en polyolen.

Voedingsmiddelen die deze koolhydraten bevatten, worden bij mensen met PDS niet goed opgenomen in de dunne darm, waardoor men last krijgt van pijn, lucht, diarree of obstipatie. Tot voor kort waren er na de diagnose PDS drie soorten behandelingen mogelijk:

– Kijken of je voldoende vezels en ‘gezonde’ voeding eet.

– Zorgen dat je minder stress hebt.

– Medicijnen

Het FODMAP arme dieet is een eliminatie – introductie dieet. Door een paar weken dit dieet te volgen herstelt de darm. Vervolgens gaat men voedingsmiddelen weer één voor één toevoegen. Blijven de darmen “rustig’ dan kan onder begeleiding van de diëtist het volgende voedingsmiddel worden geïntroduceerd.

Begeleiding van een diëtist is noodzakelijk:

– Om te voorkomen dat men te kort komt aan bepaalde voedingsstoffen.

– Om te voorkomen dat men gewicht verliest.

– Om de introductiefase op de juiste manier te begeleiden.