Lid van CHAGZ en ROHA

Ketenzorg voor Diabetespatiënten en Cardio Vasculair Risico Management (Hart- en Vaatziekten)

Een van de doelen van de Coöperatie is om gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes mellitus type 2 te verbeteren. Om de diabeteszorg op een goede en gestructureerde manier te kunnen aanbieden wordt er samengewerkt met zorgverzekeraar Achmea, volgens het zorgprogramma DiAgis.

DiAgis is een vorm van ketenzorg. Dit betekent dat verschillende zorgverleners samenwerken. Behalve de huisarts maken ook de internist van het AMC, de diabetesverpleegkundige, praktijkondersteuner, podotherapeut, pedicure, optometrist, diëtist en de oogarts hiervan deel uit. De huisartspraktijk is voor de diabeteszorg het centrale aanspreekpunt. De huisarts en/of praktijkondersteuner, coördineert en bewaakt alle diabeteszorg die u nodig heeft.

In de huisartsenpraktijk wordt u elke 3 maanden gericht onderzocht. Drie keer per jaar een korte controle en een keer per jaar een uitgebreide jaarcontrole. Zo nodig wordt u verwezen naar een andere hulpverlener, zoals de diëtist, pedicure, optometrist, oogarts, podotherapeut of een specialist in het ziekenhuis.

Ik ben als diëtist aangesloten bij de Ketenzorg van de CHAGZ* en ROHA**

*Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid
**Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam